Wat kom ná Siener?

deur F.H. Pretorius

INHOUD

Inleiding ... 5


DEEL 1: Agtergrond tot hierdie boek.

Hoofstuk 1: Tersaaklike simbole en gebeure in Europa ... 10

Hoofstuk 2: Vier groepe blankes in die Unie ... 21

Hoofstuk 3: Lys van simbole in die Unie ... 30

Hoofstuk 4: Opsomming van die Unieverhaal ... 60


DEEL 2: Waaroor gaan alles?

Hoofstuk 1: Bedreigings, vervolgings en uitkoms ... 73

Hoofstuk 2: Boervolk versus Afrikanervolk ... 83

Hoofstuk 3: Die res van die volk ... 94

Hoofstuk 4: Die Volkstaatgedagte ... 111


DEEL 3: Die Gemeente

Hoofstuk 1: Volk en gemeente is dieselfde ... 130

Hoofstuk 2: Belofte van Herstel ... 137

Hoofstuk 3: Die volk wat gebore moes word ... 150

Hoofstuk 4: Nuwe staatsbestel ... 155


Aanhangsel 1: ‘n Klagskrif ... 163

Aanhangsel 2: Die Gawes van die Bedieninge in Israel van die Nuwe Testament ... 165