BOEKWINKEL
HOE BESTEL MENS?


Siener van Rensburg - profeet of waarsêer - Wat is die Waarheid?

ISBN:978-0-620-37153-7
Omslag:Slapband
Bladsye:391
Sagteband prys:Tans uit druk uit
E-Boek prys:R200.00

Wat kom ná Siener?

ISBN:978-0-620-40548-5
Omslag:Slapband
Bladsye:201
Sagteband prys:Tans uit druk uit
E-Boek prys:R160.00

Om te Bestel

  1. Maak EFT betaling na onderstaande bankrekening - stuur bewys van betaling aan aan fhpretorius@gmail.com.
  2. Stuur epos aan die skrywer by fhpretorius@gmail.com om u bestelling te plaas.
  3. Bestelllings kan alleenlik uitgevoer word wanneer die kontant in ons rekening wys.
  4. Alle oordragkoste na ZAR vir buitelandse bestellings is vir die rekening van die leser.

Bankbesonderhede:

Normale internet oorbetalings
Rekening houer:F.H. Pretorius
Bank:Capitec Bank Hatfield
Takkode:470 010
Rekeningnommer:1223 155 860
Rekening Tipe:Spaar