WAT IS DIE WAARHEID?
INHOUDSOPGAWE


INHOUDSOPGAWE:


ALGEMENE INLEIDING ... 11


DEEL 1 - HOOFSTUK 1:

SIENER VAN RENSBURG.

Inleiding. ... 16

(1.1.1.) Wie was Siener van Rensburg? ... 17

(1.1.2.) Sy eerste visioen. ... 18

(1.1.3.) Sy rol en invloed tydens die Tweede Vryheidsoorlog. ... 18

(1.1.4.) Sy rol en invloed tydens die aanloop tot die Rebellie

van 1914. ... 19

(1.1.5.) Sy rol en invloed tydens die Rebellie van 1914. ... 23


DEEL 1 - HOOFSTUK 2:

OOM NIKLAAS VERTEL.

Inleiding. ... 27

(1.2.2.) Boy Mussmann ... 28

(1.2.3.) Dr. S. H. Rossouw ... 29

(1.2.10.) Mnr. C. J. Jooste ... 31

(1.2.11.) Boy Mussmann ... 31

(1.2.33.) Mnr. W. Lourens ... 41

(1.2.34.) Kapt. C. J. Nieuwenhuizen ... 42

(1.2.36.) Oupa Krause ... 42

(1.2.37.) Ene Jan-Petrus. ... 44

(1.2.38.) Boy Mussmann ... 45

(1.2.39.) Afsluiting. ... 46


DEEL 2 - HOOFSTUK 1:

SO HET DIT BEGIN.

Algemeen ... 48


DEEL 2 - HOOFSTUK 2:

DEURBRAAK.

(2.2.1.) Die vind van 'n sleutel - 'n Deur gaan oop. ... 53

(2.2.2.) Wat is so belangrik aan visioen [122a]? ... 54

(2.2.3.) Die Sleutel. ... 54

(2.2.4.) Iets vir die kenners? ... 55


DEEL 2 - HOOFSTUK 3:

DIE WERKSMETODE.

Inleiding. ... 57

(2.3.1.) Die indeks. ... 58

(2.3.2.) Voorbeeld van die indeks. ... 59

(2.3.3.) Praktiese toepassing van die indeks. ... 60

(2.3.4.) Die sinchronisasieproses. ... 61

(2.3.5.) Die rol van suggestie. ... 62


DEEL 3 - HOOFSTUK 1:

TEGNIESE UITLEG EN ALGEMENE INDRUKKE.

Inleiding. ... 63

(3.1.1.) Eerste indrukke. ... 64

(3.1.2.) Numeriese rangskikking. ... 65

(3.1.3.) Dupliserings. ... 66

(3.1.4.) Variasies in dieselfde visioen. ... 67

(3.1.5.) Kleure. ... 68

(3.1.6.) Simbole - Betekenis en Simboliek. ... 68

(3.1.6.1.) Eenvoud. ... 70

(3.1.6.2.) Vlakke van betekenis. ... 70

(3.1.6.2a.) Direkte betekenis. ... 70

(3.1.6.2b.) Suggestiewe betekenis. ... 70

(3.1.6.2c.) Profetiese betekenis. ... 72


DEEL 3 - HOOFSTUK 2:

AFGRENSING VAN FEITE.

(3.2.1.) Verdeling in vyf tydperke. ... 82

(3.2.2.) Europa en die Unie. ... 82

(3.2.3.) Enkelvoud en meervoud. ... 82

(3.2.4.) "Ek sien ... " ... 83

(3.2.5.) Tydsbepaling - 'n Ingeboude horlosie. ... 83

(3.2.6.) Die kleure. ... 84

(3.2.7.) Verskillende soorte visioene. ... 85

(3.2.7.1.) Profetiese visioene. ... 85

(3.2.7.2.) Vulsel visioene. ... 86

(3.2.7.3.) Gemeenskaplike visioene. ... 86

(3.2.7.4.) Indeksvisioene. ... 86

(3.2.7.4a.) Indeksering - Verwysings na buite en na binne. ... 87

(3.2.7.4b.) Indeksering - Vertakkinge binne 'n verhaal. ... 87

(3.2.7.4c.) Indeksering - Opsommings van reekse verhale. ... 89

(3.2.8.) Kruisverwysings. ... 90

(3.2.9.) Tipering. ... 90

(3.2.9.1.) Tipes. ... 91

(3.2.9.2.) Probleme rondom tipering. ... 93

(3.2.10.) 'n Strukturele raamwerk. ... 95

(3.2.10.1.) Die fisieke struktuur. ... 95

(3.2.10.2.) Die geestelike struktuur. ... 96

(3.2.10.3.) Die boustruktuur in sy oorkoepelende verband. ... 97

(3.2.11.) Logika in die visioene. ... 99


DEEL 3 - HOOFSTUK 3:

TEGNIESE PROBLEME.

(3.3.1.) Tegniese uitleg. ... 100

(3.3.2.) Fragmentering. ... 100

(3.3.2.1.) Die fragmentering van individuele visioene. ... 101

(3.3.2.2.) Die fragmentering van verhale. ... 103

(3.3.3.) Verskillende tydvakke. ... 105

(3.3.3.1.) Verskillende tydperke word saamgegooi. ... 106

(3.3.4.) Verweefdheid. ... 108

(3.3.4.1.) Uitruilbaarheid van die simbole. ... 108

(3.3.4.2.) 'n Probleem met tydsbepaling. ... 110

(3.3.5.) Die probleme wat verweefdheid skep. ... 110

(3.3.5.1.) Subjektiewe interpretasies. ... 110

(3.3.5.2.) Tydgebonde subjektiewe interpretasies. ... 113

(3.3.6.) Subjektiwiteit - tegniese oorsake. ... 114

(3.3.6.1.) Die simbole word aangepas. ... 114

(3.3.6.2.) Simbole en verbeeld-ing. ... 116

(3.3.6.3.) Betekenis vereis studie en navorsing. ... 116

(3.3.7.) Versnippering. ... 117

(3.3.7.1.) Interne balans. ... 118

(3.3.7.2.) Plasingsmoontlikhede. ... 118

(3.3.8.) Taalkundige probleme. ... 119

(3.3.9.) Simbole wat wegraak. ... 119

(3.3.9.1.) Simbole wat "weer terugkom". ... 119

(3.3.9.2.) Simbole wat vervang word ... 119

(3.3.9.3.) Simbole wat tot niet gaan. ... 120

(3.3.10.) Die simboliek. ... 120

(3.3.10.1.) Betekenis van die simboliek. ... 120

(3.3.10.2.) Toepassing van die simboliek. ... 121

(3.3.11.) Ten slotte. ... 122


DEEL 4 - HOOFSTUK 1:

INLEIDING TOT DIE EUROPA VERHAAL.

(4.1.1.) Algemene agtergrond. ... 123

(4.1.2.) Die drie bondgenote. ... 124

(4.1.3.) Simboliese betekenis van die kuipe. ... 124

(4.1.3.1.) Die verhouding tussen die kuipe. ... 125

(4.1.4.) Die Turk. ... 127

(4.1.4.1.) Dieselfde boosheid by die Indiërs. ... 128

(4.1.5.) Bose opportunisme? ... 130

(4.1.6.) Historiese boosheid. ... 133

(4.1.7.) Vier hoofverhale. ... 135

(4.1.7.1.) Amerika versus die ekstremistiese Islam. ... 135

(4.1.7.2.) Duitsland versus Engeland en Frankryk. ... 136

(4.1.7.3.) Probleme binne die Statebond. ... 137

(4.1.7.4.) Die Afrikaner se stryd. ... 137

(4.1.8.) Gebiede en rigtings. ... 137


DEEL 4 - HOOFSTUK 2:

OPSOMMING VAN DIE EUROPA VERHAAL.

(4.2.1.) Algemeen. ... 138

(4.2.2.) 'n Konsentrasie van mag by Genève. ... 138

(4.2.3.) Weer die Turk. ... 138

(4.2.4.) Die VVO in Genève. ... 140

(4.2.5.) Die ontstaan van die Britse rebellie. ... 140

(4.2.6.) Die beginpunt van die oorlog. ... 141

(4.2.6.1.) Die koalisie van vyf lande aan Duitsland se kant. ... 143

(4.2.6.2.) Die Duitse saag. ... 144

(4.2.7.) Die blou Duitse staatswaentjie. ... 144

(4.2.8.) Duisende springbokke in Europa. ... 145

(4.2.9.) Die springbokke wat na die noordooste gaan. ... 145

(4.2.10.) In die noordooste van Europa. ... 148

(4.2.11.) Die Amerikaanse mes. ... 148

(4.2.12.) Die dam in die noordooste. ... 148

(4.2.13.) Die begin van die Britse rebellie. ... 149

(4.2.14.) Die gebeure binne die dam in die noordooste. ... 149

(4.2.14.1.) Die kwaai Amerikaanse bul. ... 149

(4.2.14.2.) Die Duitse skêr. ... 150

(4.2.15.) Twee rooi vlaggies. ... 152

(4.2.15.1.) Die eerste rooi vlaggie. ... 152

(4.2.15.2.) Die tweede rooi vlaggie. ... 153

(4.2.16.) Die Statebondsmagte en die Europa Regering. ... 154

(4.2.17.) In Rusland. ... 155

(4.2.18.) Die vyand vlug. ... 156

(4.2.19.) Die springbokke wat na Hongarye gaan. ... 157

(4.2.20.) In die ooste van Europa. ... 160

(4.2.20.1.) Die vrou met die rooi rok. ... 161

(4.2.21.) Die val van die Europa Regering. ... 162

(4.2.22.) Die val van die Statebondsmagte. ... 165

(4.2.23.) Terug na die blou waentjie toe. ... 166

(4.2.24.) Die Vrystater en Duitsland se herstel. ... 169

(4.2.25.) Visioen [355] as 'n gids. ... 171

(4.2.26.) Die groot storm. ... 172

(4.2.27.) Blink sekels in Frankryk. ... 174

(4.2.28.) Die blou waentjie trek suid. ... 175

(4.2.29.) Die blou wiel rol na Genève. ... 178

(4.2.30.) Die geel wiel val om. ... 179

(4.2.31.) Die vyand vlug na die suidooste. ... 180

(4.2.32.) In die suidooste van Europa. ... 182

(4.2.33.) Ontstaan van die geel dam. ... 183

(4.2.33.1.) Die berg naby Genève. ... 184

(4.2.33.2.) Die dorp agter die berg. ... 185

(4.2.33.3.) Die diep kloof in Europa. ... 186

(4.2.34.) By Genève. ... 187

(4.2.35.) Visioen 112 - Die ootmoedige Boer. ... 189

(4.2.36.) Droogte in Europa. ... 190

(4.2.36.1.) Ontwikkelingsgang van die broedertwis in Europa. ... 191

(4.2.36.2.) Twis in die raadsaal. ... 192

(4.2.37.) Visioen 112 - Die reistasse en die pontman. ... 194

(4.2.38.) Visioen 112 - Die skraal vrou. ... 195

(4.2.39.) Visioen 112 - Die mense op die bank. ... 195

(4.2.40.) Die Duitse vredesinisiatief. ... 196

(4.2.41.) Die skietstilstand. ... 197

(4.2.42.) Die vyand tree vanuit twee rigtings op. ... 197

(4.2.42.1.) Die populierbome in die weste. ... 198

(4.2.42.2.) Rooi beeste in die ooste en suidooste. ... 198

(4.2.43.) Duitsland reageer in die suidooste. ... 200

(4.2.44.) Duitsland reageer in die weste. ... 200

(4.2.45.) Binne in die huis in Genève. ... 203

(4.2.46.) Die mense wat op die bank sit. ... 203

(4.2.47.) Weer die geel dam. ... 204

(4.2.48.) Oorgang na die Unie verhaal. ... 204


DEEL 5 - HOOFSTUK 1:

INLEIDING TOT DIE UNIE VERHAAL.

(5.1.1.) Inleiding. ... 206

(5.1.2.) Vier verhaalgroepe. ... 207

(5.1.2.1.) Die tronkverhaal. ... 207

(5.1.2.2.) Los verhale. ... 208

(5.1.2.3.) Die dagverhale. ... 209

(5.1.3.) Twee onafhanklike republieke. ... 210

(5.1.3.1.) 'n Blanke staatsgreep? ... 212

(5.1.3.2.) 'n Blanke volkstaat? ... 212

(5.1.3.3.) Internasionale druk op die ANC regering? ... 213

(5.1.3.3a.) Aanpassings in die grondwet? ... 213

(5.1.3.3b.) Nag van verskrikking? ... 216


DEEL 5 HOOFSTUK 2:

OPSOMMING VAN DIE UNIE VERHAAL.

(5.2.1.) Inleiding. ... 218

(5.2.2.) Die verkiesing. ... 220

(5.2.3.) Die Boereparlement. ... 221

(5.2.4.) Oprigting van 'n eie weermag. ... 222

(5.2.5.) Naderende onheil. ... 223

(5.2.6.) Verspreiding van Nat en Sap. ... 225

(5.2.6.1.) Simbole wat die wrywing aandui. ... 226

(5.2.6.2.) Die krisis wat ontstaan. ... 227

(5.2.6.3.) Skape weerskante van die laagte. ... 227

(5.2.6.4.) Die parlement word beset. ... 228

(5.2.7.) Die slegte saak vanaf Europa. ... 229

(5.2.8.) Die donkies vertrek na Europa. ... 230

(5.2.9.) Die vrou met die bruin rok. ... 230

(5.2.10.) Kruidrook in die laagte. ... 232

(5.2.10.1.) Die halfryp geelperskes. ... 233

(5.2.10.2.) Die mense in die geel klere. ... 235

(5.2.10.3.) Die vierkantige blok springbokke. ... 237

(5.2.11.) Die Sap-rebel. ... 238

(5.2.11.1.) Die vosbruin perd. ... 238

(5.2.11.2.) Die vosperd en die donkerbruin perde. ... 240

(5.2.11.3.) Die vosperd en die bont boontjies. ... 241

(5.2.11.4.) Die vosperd en die sand in die pomp. ... 242

(5.2.11.5.) Die aanval op die Sap-rebelle. ... 243

(5.2.12.) Die skape aan die westekant van die laagte. ... 244

(5.2.12.1.) Die algemene situasie. ... 244

(5.2.12.2.) Die motorkar en die handbyltjie. ... 244

(5.2.12.3.) Die tak wat hulle afkap. ... 245

(5.2.12.4.) Die vlugtog na die verre weste. ... 245

(5.2.13.) Die jong doringbome. ... 247

(5.2.14.) 'n Kort vooruitskouing. ... 249

(5.2.15.) Die eerste golf hulp kom aan. ... 251

(5.2.15.1.) Kontak met die Duitsers. ... 252

(5.2.15.2.) Die groot pot as simbool vir die broedertwis. ... 252

(5.2.15.3.) Kontak met die Engelse rebel. ... 254

(5.2.15.4.) Die jong doringbome word afgekap. ... 257

(5.2.16.) Die koringvloer in die Wes-Transvaal. ... 258

(5.2.16.1.) Die drievoorploeg. ... 260

(5.2.17.) Die mofbul se aanslag op Johannesburg. ... 260

(5.2.18.) Die bruin basterskape in die Vrystaat. ... 261

(5.2.19.) Die VVO gryp in. ... 261

(5.2.20.) Onluste in Johannesburg. ... 264

(5.2.21.) Die kanon in Pretoria. ... 265

(5.2.22.) Die bruin donkiekarre. ... 270

(5.2.22.1.) Die mofbul en die karre vlug. ... 274

(5.2.22.2.) Die groot dam in die noordooste van die Vrystaat. ... 277

(5.2.22.3.) Die Vrystaatse vrouens. ... 278

(5.2.22.4.) Afrikaners vanuit die Kaap. ... 279

(5.2.23.) Die Vrystaatse Sappe span 'n valstrik. ... 280

(5.2.24.) Die Indiërs kom in die Unie aan. ... 282

(5.2.25.) Die tweede staatsgreep. ... 283

(5.2.25.1.) Die rooi vlag. ... 283

(5.2.25.2.) Die smeltkroes. ... 287

(5.2.26.) Weer die Indiërs. ... 288

(5.2.26.1.) Die Indiërs in die Vrystaat. ... 288

(5.2.26.2.) Die Indiërs in die Wes-Transvaal. ... 289

(5.2.27.) Verposing. ... 291

(5.2.28.) Uitkoms. ... 291

(5.2.28.1.) Die rooi bles bul. ... 292

(5.2.28.2.) Die silwer tang. ... 294

(5.2.28.2a.) Die kamp se draadhek gaan oop. ... 295

(5.2.28.2b.) Die volk trek na Prieska. ... 295

(5.2.28.3.) Bruin bles perde met nuwe saals. ... 297

(5.2.29.) Die Duitse reserwemag arriveer. ... 297

(5.2.29.1.) In Duitswes. ... 298

(5.2.29.2.) Die haelstorm. ... 300

(5.2.29.3.) Die tonnel. ... 301

(5.2.29.4.) Ryp druiwe en 'n wit diamant. ... 303

(5.2.30.) Die Duitsers trek verby Lichtenburg na Zeerust. ... 304

(5.2.31.) Die koppie noord van Lichtenburg. ... 305

(5.2.32.) Die finale deel van die verhaal. ... 306

(5.2.32.1.) Die vaal sprinkane. ... 306

(5.2.32.2.) Die blok en die klip by Johannesburg. ... 307

(5.2.32.3.) By Vereeniging. ... 307

(5.2.32.4.) By Durban. ... 307

(5.2.33.) Afsluiting. ... 308


DEEL 6(A):

DIE AANGETEKENDE VISIOENE VAN SIENER VAN RENSBURG.

Soos gepubliseer in "Die Vierkleur Wapper Weer". ... 309


DEEL 6(b):

SEWE VISIOENE WAT BOY MUSSMANN BESKRYF HET.

Soos gepubliseer in "Die Vierkleur Wapper Weer" ... 390


DEEL 6(c):

TWEE VISIOENE WAT ENE JAN-PETRUS BESKRYF HET.

Soos gepubliseer in "Siener van Rensburg en die Rebellie van 1914" ... 391